Κωδικοί SWIFT σε Κούβα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Κούβα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Κούβα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Κούβα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Κούβα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Κούβα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BCCUCUHH BANCO CENTRAL DE CUBA LA HABANA
BCCUCUHHSLB BANCO CENTRAL DE CUBA LA HABANA
BCCUCUHHSUC BANCO CENTRAL DE CUBA LA HABANA
BDCRCUHH BANCO DE CREDITO Y COMERCIO LA HABANA
BECUCUHH BANCO EXTERIOR DE CUBA LA HABANA
BFICCUHH BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A. LA HABANA
BICUCUHH BANCO DE INVERSIONES S.A. LA HABANA
BIDCCUHH BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. LA HABANA
BMNBCUHH BANCO METROPOLITANO S.A. LA HABANA
BNACCUHH BANCO NACIONAL DE CUBA LA HABANA
BNACCUHH011 BANCO NACIONAL DE CUBA LA HABANA
BNACCUHH613 BANCO NACIONAL DE CUBA LA HABANA
BPAHCUHH BANCO POPULAR DE AHORRO LA HABANA
INDSCUHH BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA- CUBA S.A. LA HABANA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: