Κωδικοί SWIFT σε Κονγκό - Μπραζαβίλ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Κονγκό - Μπραζαβίλ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Κονγκό - Μπραζαβίλ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Κονγκό - Μπραζαβίλ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Κονγκό - Μπραζαβίλ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Κονγκό - Μπραζαβίλ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BCBPCGCG BANQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE (EX COFIPA CONGO) BRAZZAVILLE
BCBPCGCG001 BANQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE (EX COFIPA CONGO) POINTE-NOIRE
BCHCCGCG BANQUE CONGOLAISE DE LHABITAT BRAZZAVILLE
BDEACGCG BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE (BDEAC) BRAZZAVILLE
BEACCGCG BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. CONGO BRAZZAVILLE
BEACCGCG410 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. CONGO POINTE-NOIRE
BEACCGCGALL BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. CONGO OUESSO
BGFICGCG BGFIBANK CONGO BRAZZAVILLE
CBEBCGC1 BANQUE COMMERCIALE CONGOLAISE POINTE-NOIRE
CONICGC1 BANQUE INTERNATIONALE DU CONGO BRAZZAVILLE
CONICGC10C2 BANQUE INTERNATIONALE DU CONGO POINTE-NOIRE
CRAGCGCG LA CONGOLAISE DE BANQUE (LCB) BRAZZAVILLE
CRLYCGCG CREDIT LYONNAIS CONGO POINTE-NOIRE
ECOCCGCG ECOBANK CONGO BRAZZAVILLE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: