Κωδικοί SWIFT σε Κομόρος

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Κομόρος, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Κομόρος;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Κομόρος ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Κομόρος´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Κομόρος

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ALCHKMK1 ALLIED CHARTERED BANK MUTSAMUDU
BFDCKMKM BANQUE FEDERALE DE COMMERCE MORONI
BICCKMKM BANQUE POUR LINDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES MORONI
COCBKMKM BANQUE CENTRALE DES COMOROS MORONI
EXTNKMKM EXIM BANK COMORES LTD MORONI
ITCEKMK1 INTERCONTINENTAL CREDIT BANK LTD MUTSAMUDU
ITFNKMK1 INTERNATIONAL FINANCE BANK MUTSAMUDU
MAEVKMK1 MAGNATE PREMIER PRIVATE BANK LTD MUTSAMUDU
WSBOKMK1 WALL STREET BANK MUTSAMUDU

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: