Κωδικοί SWIFT σε Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BEACCFCF BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. CENTRAFRIQUE BANGUI
BPMCCFCF BANQUE POPULAIRE MAROCO-CENTRAFRICAINE B.P.M.C. BANGUI
BSAHCFCF BANQUE SAHELO-SAHARIENNE CENTRE AFRIQUE BANGUI
CBCACFCF COMMERCIAL BANK CENTRAFRIQUE BANGUI
ECOCCFCF ECOBANK CENTRAFRIQUE BANGUI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: