Κωδικοί SWIFT σε Καμπότζη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Καμπότζη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Καμπότζη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Καμπότζη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Καμπότζη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Καμπότζη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABAAKHPP ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED PHNOM PENH
ACBCKHPP ANGKOR CAPITAL BANK PLC PHNOM PENH
ACLBKHPP ACLEDA BANK PLC PHNOM PENH KINGDOM OF CAMBODIA
ANZBKHPP ANZ ROYAL BANK (CAMBODIA) LTD PHNOM PENH
BKBCKHPP BOOYOUNG KHMER BANK PHNOM PENH
BSUIKHP1 CREDIT AGRICOLE CIB PHNOM PENH
CABCKHPP CAMBODIA ASIA BANK LTD PHNOM PENH
CADIKHPP CANADIA BANK PLC PHNOM PENH
CAMKKHPP CAMKO BANK LIMITED PHNOM PENH
CDBBKHPP CAMBODIAN DEVELOPMENT SPECIALIZED BANK LTD. PHNOM PENH
CPBLKHPP CAMBODIAN PUBLIC BANK LTD. PHNOM PENH
CSBCKHPP SINGAPORE BANKING CORP. LTD. PHNOM PENH
CZNBKHPP KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC PHNOM PENH
FCBKKHPP FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH PHNOM PENH
FCBKKHPP001 FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH PHNOM PENH
FCBKKHPP002 FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH PHNOM PENH
FTCCKHPP FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA PHNOM PENH
HDSBKHPP HWANGDBS COMMERCIAL BANK PLC PHNOM PENH
IDBCKHPP BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT PHNOM PENH CAMBODIA
MBBEKHPP MALAYAN BANKING BERHAD PHNOM PENH
MJBKKHPP MARUHAN JAPAN BANK PLC PHNOM PENH
MKGBKHPP CAMBODIA MEKONG BANK PHNOM PENH
NCAMKHPP NATIONAL BANK OF CAMBODIA PHNOM PENH
OSKIKHPP OSK INDOCHINA BANK LIMITED PHNOM PENH

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: