Κωδικοί SWIFT σε Κένυα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Κένυα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Κένυα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Κένυα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Κένυα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Κένυα

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Κένυα:

Bank of Baroda (kenya) LTD

Κώδικας: BARB

Bank logo

Barclays Bank of Kenya, LTD.

Κώδικας: BARC

Bank logo

Central Bank of Kenya

Κώδικας: CBKE

Bank logo

Kenya Commercial Bank Limited

Κώδικας: KCBL

Bank logo

National Bank of Kenya LTD.

Κώδικας: NBKE

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Κένυα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABCLKENA AFRICAN BANKING CORPORATION LTD NAIROBI
AFDBKEN1 AFRICAN DEVELOPMENT BANK NAIROBI
AFRIKENX BANK OF AFRICA KENYA LIMITED NAIROBI
AFRIKENX002 BANK OF AFRICA KENYA LTD MOMBASA
ASHSKEN1 AFRIKA INVESTMENT BANK LTD NAIROBI
BAIVKEN1 BARCLAYTRUST INVESTMENT SERVICES LIMITED NAIROBI
BARBKENA BANK OF BARODA (KENYA) LTD NAIROBI
BARBKENAIND BANK OF BARODA (KENYA) LTD NAIROBI
BARBKENAKIS BANK OF BARODA (KENYA) LTD KISUMU
BARBKENAMOM BANK OF BARODA (KENYA) LTD MOMBASA
BARBKENANMO BANK OF BARODA (KENYA) LTD NAIROBI
BARBKENASAR BANK OF BARODA (KENYA) LTD NAIROBI
BARCKENX BARCLAYS BANK OF KENYA LTD. NAIROBI
BARCKENXBIS BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXDLR BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXELD BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. ELDORET
BARCKENXMDR BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. MOMBASA
BARCKENXMNR BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. MOMBASA
BARCKENXNCC BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXNDC BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXNPB BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXOCB BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXPIS BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI
BARCKENXTPC BARCLAYS BANK OF KENYA, LTD. NAIROBI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: