Κωδικοί SWIFT σε Ισλανδία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ισλανδία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ισλανδία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ισλανδία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ισλανδία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ισλανδία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ARIOISRE ARION REYKJAVIK
BYRSISRE BYR SPARISJODUR 105 REYKJAVIK
BYSEISR1 BYR SECURITIES REYKJAVIK
ESJAISRE ARION BANK HF 101 REYKJAVIK
GLITISRE ISLANDSBANKI HF REYKJAVIK 155
ICGIISR1 ISLANDSPOSTUR HF REYKJAVIK
ICSCISR1 ICELANDIC SECURITIES LTD. AKUREYRI
ICSDISR1 THE ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY LTD. REYKJAVIK
ISFJISR1 ISLENSKIR FJARFESTAR HF. REYKJAVIK
JOKLISR1 JOKLAR-VERDBREF HF REYKJAVIK
KAUPISRE KAUPTHING HF INVESTMENT BANK REYKJAVIK
LAISISRE LANDSBANKI ISLANDS H.F. REYKJAVIK
LSICISRE ICEBANK LTD. 105 REYKJAVIK
NBIIISRE NBI HF REYKJAVIK
NOVEISR1 REYKJAVIK CAPITAL HF REYKJAVIK
SACVISR1 SAGA CAPITAL FJARFESTINGARBANKI HF. AKUREYRI
SISLISRE CENTRAL BANK OF ICELAND REYKJAVIK
SISLISRENGL CENTRAL BANK OF ICELAND REYKJAVIK
SISLISRENKB CENTRAL BANK OF ICELAND REYKJAVIK
SISLISRENLB CENTRAL BANK OF ICELAND REYKJAVIK
SPKFISR1 SPARISJOOURINN I KEFLAVIK REYKJANESBAE
SPMYISR1 SPARISJOOUR MYRASYSLU BORGARNES
SPPHISR1 SPH HAFNARFJORDUR
SPVRISR1 SPRON VERDBREF HF REYKJAVIK

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: