Κωδικοί SWIFT σε Ιρλανδία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ιρλανδία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ιρλανδία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ιρλανδία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ιρλανδία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Ιρλανδία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Ιρλανδία:

Κωδικοί SWIFT σε Ιρλανδία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AARBIE21 AAREAL BANK AG, DUBLIN BRANCH DUBLIN
ABAPIE21 ABBEY CAPITAL LTD DUBLIN
ABNAIE2D RBS N.V. (IRELAND) BRANCH DUBLIN 1
ABRNIE21 ABBEYLEIX CREDIT UNION LIMITED ABBEYLEIX
ABRUIE21 ABBEYFEALE CREDIT UNION LIMITED ABBEYFEALE
ACCBIE2D ACC BANK PLC DUBLIN
ACCUIE21 ACHILL CREDIT UNION LIMITED ACHILL
ACMOIE21 AIB CAPITAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY DUBLIN
ACNTIE2D ACCENTURE DUBLIN
ACRUIE21 ST. ANTHONYS AND CLADDAGH CREDIT UNION LIMITED GALWAY
ADCUIE21 ATHEA AND DISTRICT CREDIT UNION LIMITED ATHEA
ADDUIE21 W AND W ADVISORY DUBLIN LIMITED DUBLIN
AFRNIE2D ANP INTERNATIONAL FINANCE LTD DUBLIN
AGCUIE21 ST. AGNES CREDIT UNION LIMITED DUBLIN
AGITIE22 AIG GLOBAL INVESTMENT TRUST SERVICES LIMITED DUBLIN
AGITIE22GSL AIG GLOBAL INVESTMENT TRUST SERVICES LIMITED DUBLIN
AGITIE2D AIG GLOBAL INVESTMENT TRUST SERVICES LIMITED DUBLIN
AGITIE2DCUS AIG GLOBAL INVESTMENT TRUST SERVICES LIMITED DUBLIN
AIBKIE2D ALLIED IRISH BANK PLC DUBLIN 1
AIBKIE2E AIB INVESTMENT MANAGERS DUBLIN
AICMIE21 AIB CAPITAL MARKETS PLC DUBLIN
AICUIE21 ST. AILBES CREDIT UNION LIMITED CAHERCONLISH
AIFIIE21 AIB FINANCE LIMITED DUBLIN
AIGCIE21 AIG INVESTMENTS IRELAND LIMITED DUBLIN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: