Κωδικοί SWIFT σε Ζουαζηλάνδη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ζουαζηλάνδη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ζουαζηλάνδη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ζουαζηλάνδη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ζουαζηλάνδη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ζουαζηλάνδη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
FIRNSZMX FIRST NATIONAL BK. OF SWAZILAND LTD MBABANE
NESWSZMX NEDBANK (SWAZILAND) LIMITED MBABANE
SBICSZMX STANBIC BANK SWAZILAND MBABANE
SDSBSZMB SWAZILAND DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK MBABANE
SWAOSZM1 SWAZILAND STOCKBROKERS LTD MBABANE
SWAZSZMB CENTRAL BANK OF SWAZILAND MBABANE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: