Κωδικοί SWIFT σε Εσθονία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Εσθονία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Εσθονία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Εσθονία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Εσθονία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Εσθονία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AUASEE21 KIT FINANCE EUROPE AS TALLINN
BIGKEE2T BIGBANK AS TARTU
CRVTEE21 CRESCO VAARTPABERITE AS TALLINN
ECSDEE2X ESTONIAN CSD TALLINN
EEUHEE2X SEB BANK 15010 TALLINN
EKRDEE22 EESTI KREDIIDIBANK EE0001 TALLINN
EPBEEE2X EESTI PANK (BANK OF ESTONIA) TALLINN
EPBEEE2XCSD EESTI PANK (BANK OF ESTONIA) TALLINN
EPBEEE2XERT EESTI PANK (BANK OF ESTONIA) TALLINN
EPBEEE2XTGT EESTI PANK (BANK OF ESTONIA) TALLINN
EVSEEE21 EVLI BANK LTD TALLINN
FOREEE2X DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH EE 15015
GFASEE21 AS GILD FINANCIAL ADVISORY SERVICES TALLINN
HABAEE2X SWEDBANK AS 200001 TALLINN
HABAEE2XHAM SWEDBANK AS (FORMERLY AS HANSAPANK) TALLINN
HANDEE22 SVENSKA HANDELSBANKEN (PUBL) ESTONIAN BRANCH TALLINN
LHVBEE21 AS LOHMUS, HAAVEL AND VIISEMANN TALLINN
LHVBEE22 AS LHV PANK TALLINN
NDEAEE2X NORDEA BANK FINLAND PLC ESTONIA BRANCH TALLINN
OKOYEE2X POHJOLA BANK PLC ESTONIAN BRANCH TALLINN
PARXEE2X PAREX BANK ESTONIAN BRANCH TALLINN
RIKOEE22 BANK DNB NORD A/S ESTONIAN BRANCH TALLINN
SBMBEE22 MARFIN PANK EESTIAS 10147 TALLINN
SUSCEE21 EVLI SECURITIES AS TALLINN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: