Κωδικοί SWIFT σε Ερυθραία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ερυθραία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ερυθραία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ερυθραία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ερυθραία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ερυθραία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BOERERAI BANK OF ERITREA ASMARA
CBERERAI COMMERCIAL BANK OF ERITREA ASMARA
HCBEERAI HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA ASMARA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: