Κωδικοί SWIFT σε Δομινικανή Δημοκρατία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Δομινικανή Δημοκρατία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Δομινικανή Δημοκρατία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Δομινικανή Δημοκρατία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Δομινικανή Δημοκρατία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Δομινικανή Δημοκρατία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABHPDOS1 ASOCIACION BARAHONA DE AHORROS Y PRESTAMOS BARAHONA
ABHRDOS1 ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS BONAO
ACAPDOS1 ASOCIACION COTUI DE AHORROS Y PRESTAMOS COTUI
ACAUDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ALTAS CUMBRES, S.A. SANTO DOMINGO
ACIBDOS1 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS SANTO DOMINGO
ACIIDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO INMOBILIARIO, S.A. (BANACI) SANTO DOMINGO
ADAPDOS1 ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS SANTO DOMINGO
ADUADOS1 ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS SAN FRANCISCO DE MACORIS
AHAPDOS1 ASOCIACION HIGUAMO DE AHORROS Y PRESTAMOS SAN PEDRO DE MACORIS
AHCADOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ATLAS, S.A. SANTO DOMINGO
AHCCDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO COFACI, S.A. SANTO DOMINGO
AHCDDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S.A. SANTO DOMINGO
AHCEDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO FEDERAL, S.A. SANTO DOMINGO
AHCGDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO FIHOGAR SANTO DOMINGO
AHCHDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO OCHOA, S.A SANTO DOMINGO
AHCMDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI, S.A. SANTO DOMINGO
AHCODOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA, S.A. SANTO DOMINGO
AHCPDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO PROVIDENCIAL, S.A. SANTO DOMINGO
AHCSDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO DE LAS AMERICAS, S.A. SANTO DOMINGO
AHRCDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE SANTO DOMINGO
AHREDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO EMPIRE, S.A. SANTO DOMINGO
AHRIDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO RIO, S. A SANTO DOMINGO
AHRMDOS1 BANCO DE AHORRO Y CREDITO MICRO, S.A. SANTO DOMINGO
ALVRDOS1 ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS LA VEGA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: