Κωδικοί SWIFT σε Δανία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Δανία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Δανία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Δανία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Δανία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Δανία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Δανία:

Andelskassen Sydvestjylland

Κώδικας: DANB

Bank logo

Danske Bank A/S

Κώδικας: DABA

Bank logo

Djurslands Bank A/S

Κώδικας: DJUR

Bank logo

Jyske Bank A/S

Κώδικας: JYBA

Bank logo

Nordea Bank Danmark A/S

Κώδικας: NDEA

Bank logo

Nordjyske Bank A/S

Κώδικας: EBAN

Bank logo

Ringkjobing Landbobank A/S

Κώδικας: RING

Bank logo

Skjern Bank

Κώδικας: SKJB

Bank logo

Sydbank A/S

Κώδικας: SYBK

Bank logo

Vestjysk Bank

Κώδικας: VEHO

Bank logo

vpSecurities A/S

Κώδικας: VPDK

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Δανία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AAKRDK22 KREDITBANKEN A/S AABENRAA
AASMDKK1 ABN AMRO ASSET MANAGEMENT A/S COPENHAGEN
ABKFDKK1 ABN AMRO ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S COPENHAGEN
ABNADKKK RBS N.V. ( DANISH) BRANCH DK 1256 COPENHAGEN DENMARK
AGESDK21 AGRI - EGENS SPAREKASSE EBELTOFT
ALBADKKK ARBEJDERNES LANDSBANK A/S COPENHAGEN
ALMBDKKK ALM. BRAND BANK DK-1551 COPENHAGEN
ALSPDK21 ALMIND SPARE- OG LAANEKASSE VIBORG
AMBKDKKK AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB COPENHAGEN
ANJSDK21 ANDELSKASSEN J-A-K. SLAGELSE SLAGELSE
AOOCDK21 ALOC A/S ODENSE
ATFODK21 ATP FONDSMAEGLERSELSKAB A/S HILLEROED
ATSTDK21 SPAREKASSEN FOR ARTS HERRED KALUNDBORG
BAAADK21 TOTALBANKEN A/S AARUP
BALLDK21 SPAREKASSEN BALLING SPOETTRUP
BBRODK21 SPAREKASSEN BREDEBRO BREDEBRO
BCPHDKKK FINANSBANKEN A/S COPENHAGEN
BERGDKKK ALFRED BERG FONDSMAEGLERSELSKAB A/S COPENHAGEN
BIAMDKKK BI ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S COPENHAGEN
BILLDK21 DEXIA P-H PRIVATE BANK DENMARK A/S COPENHAGEN
BILLDKKK DEXIA BANK DENMARK A/S COPENHAGEN
BIVEDKK1 BANK INVEST COPENHAGEN
BJFLDK21 SPAREKASSEN SPAR MORS ERSLEV
BJSKDKK1 BJOERNSKOV AND CO., A.S. COPENHAGEN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: