Κωδικοί SWIFT σε Γκουάμ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Γκουάμ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Γκουάμ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Γκουάμ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Γκουάμ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Γκουάμ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABCMGUG1 ALLIED BANKING CORPORATION TAMUNING
ANZBGUGG CITIZENS SECURITY BANK (GUAM), INC AGANA
BNAUGUG1 BANK OF NAURU AGANA
CITIGUG10GU CITIBANK, N.A. AGANA
CITIGUG1XXX CITIBANK NA Tamuning
CITIGUGX CITIBANK N.A. GUAM AGANA
GMBKGUGU BANK OF GUAM AGANA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: