Κωδικοί SWIFT σε Γκαμπόν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Γκαμπόν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Γκαμπόν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Γκαμπόν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Γκαμπόν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Γκαμπόν

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Γκαμπόν:

B.i.c.i. du Gabon

Κώδικας: BICI

Bank logo

Bgfibank

Κώδικας: BGFI

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Γκαμπόν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BEACGALI BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. GABON LIBREVILLE
BEACGALI510 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. GABON PORT GENTIL
BEACGALI520 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. GABON FRANCEVILLE
BEACGALI530 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. GABON OYEM
BGADGALI BANQUE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT LIBREVILLE
BGFIGALI BGFIBANK LIBREVILLE
BGFIGALIBKZ BGFIBANK LIBREVILLE
BGFIGALIMAL BGFIBANK LIBREVILLE
BGFIGALIOWD BGFIBANK LIBREVILLE
BGFIGALIPOG BGFIBANK LIBREVILLE
BGFIGALIPTN BGFIBANK LIBREVILLE
BICIGALX B.I.C.I. DU GABON LIBREVILLE
BICIGALXADL B.I.C.I. DU GABON LIBREVILLE
BICIGALXMBT B.I.C.I. DU GABON LIBREVILLE
BICIGALXMDA B.I.C.I. DU GABON MOANDA
BICIGALXOLO B.I.C.I. DU GABON LIBREVILLE
BICIGALXPOG B.I.C.I. DU GABON PORT GENTIL
CCPGGALI GABON-POSTE LIBREVILLE
CITIGALX CITIBANK, N.A. LIBREVILLE
CITIGALXTRD CITIBANK N.A. LIBREVILLE
CITIGALXXXX CITIBANK NA
ECOCGALI ECOBANK GABON LIBREVILLE
FBANGALI FINANCIAL BANK GABON LIBREVILLE
UGABGALI UNION GABONAISE DE BANQUE LIBERVILLE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: