Κωδικοί SWIFT σε Γκάνα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Γκάνα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Γκάνα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Γκάνα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Γκάνα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Γκάνα

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Γκάνα:

Agricultural Development Bank

Κώδικας: ADNT

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Γκάνα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNGGHAC ACCESS BANK (GHANA) LIMITED ACCRA
ACCCGHAC CAL MERCHANT BANK LIMITED ACCRA
ADNTGHA10A2 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK TEMA
ADNTGHA10A3 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK CAPE COAST
ADNTGHA10A4 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOLGATANGA
ADNTGHA10A5 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK WA
ADNTGHA10A6 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK KUMASI
ADNTGHA10A7 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK TAKORADI
ADNTGHA10A8 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK SUNYANI
ADNTGHA10AT AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK TAMALE
ADNTGHAC AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK ACCRA
AMMAGHAC AMALGAMATED BANK LTD. ACCRA
AREXGHAC ARB APEX BANK LIMITED ACCRA
BAGHGHAC BANK OF GHANA ACCRA
BARBGHAC BANK OF BARODA (GHANA) LIMITED ACCRA
BARCGHAC BARCLAYS BANK OF GHANA LTD. ACCRA
BARCGHACOBU BARCLAYS BANK OF GHANA LTD. ACCRA
BARCGHACXXX BARCLAYS BANK PLC Accra
BSAHGHAC BSIC GHANA LTD ACCRA
CABRGHA1 CAL BROKERS LIMITED ACCRA
CDHSGHA1 CDH SECURITIES LTD ACCRA
CIINGHA1 CITIZENS INVESTMENT BANK ACCRA
DABRGHA1 DATABANK BROKERAGE LIMITED ACCRA
ECOCGHAC ECOBANK GHANA ACCRA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: