Κωδικοί SWIFT σε Βόρειες Μαριάνες Νήσοι

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Βόρειες Μαριάνες Νήσοι;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Βόρειες Μαριάνες Νήσοι ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Βόρειες Μαριάνες Νήσοι´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Βόρειες Μαριάνες Νήσοι

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BOHIMPM1 BANK OF HAWAII SAIPAN
BSAIMPM1 BANK OF SAIPAN SAIPAN
GMBKMPM1 BANK OF GUAM SAIPAN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: