Κωδικοί SWIFT σε Βολιβία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Βολιβία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Βολιβία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Βολιβία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Βολιβία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Βολιβία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Βολιβία:

Banco Economico S.A.

Κώδικας: BOEO

Bank logo

Banco Nacional de Bolivia

Κώδικας: BNBO

Bank logo

Banco Santa Cruz S.A.

Κώδικας: BSCH

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Βολιβία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BALDBOL1 BANCO LATINOAMERICANO DE DESARROLLO S.A. LA PAZ
BAMIBOL1 BANCO MINERO DE BOLIVIA LA PAZ
BANIBOLX BANCO BISA S.A. LA PAZ
BANIBOLXCBB BANCO BISA S.A. COCHABAMBA
BANIBOLXSCZ BANCO BISA S.A. SANTA CRUZ DE LA SIERRA
BAUNBO22 BANCO UNION S.A. SANTA CRUZ
BAUNBO22CBB BANCO UNION S.A. COCHABAMBA
BAUNBO22LPZ BANCO DE LA UNION S.A. LA PAZ
BAUNBO22SCZ BANCO UNION S.A. SANTA CRUZ DE LA SIERRA
BCEBBOLP BANCO CENTRAL DE BOLIVIA LA PAZ
BCPLBOLX BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA LA PAZ
BCPLBOLXCBB BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. COCHABAMBA
BCPLBOLXSCZ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. SANTA CRUZ DE LA SIERRA
BCROBO21 BANCO DE CREDITO ORURO ORURO
BHNABOL1 BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LA PAZ
BHNMBOL1 BHN MULTIBANCO S.A. LA PAZ
BHNMBOL1022 BHN MULTIBANCO S.A. SANTA CRUZ DE LA SIERRA
BHNMBOL1023 BHN MULTIBANCO S.A. COCHABAMBA
BIBOBOL1 BANCO DE INVERSION BOLIVIANO S.A. LA PAZ
BNBOBOLX BANCO NACIONAL DE BOLIVIA LA PAZ
BNBOBOLXCBB BANCO NACIONAL DE BOLIVIA COCHABAMBA
BNBOBOLXLPZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA LA PAZ
BNBOBOLXORU BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. ORURO
BNBOBOLXPOI BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. POTOSI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: