Κωδικοί SWIFT σε Βιετνάμ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Βιετνάμ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Βιετνάμ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Βιετνάμ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Βιετνάμ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Βιετνάμ

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Βιετνάμ:

Κωδικοί SWIFT σε Βιετνάμ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABBKVNVX AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK HO CHI MINH CITY
ABNAVNV5 ABN AMRO BANK HANOI
ANZBVNVX AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING HANOI
ANZBVNVX472 ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED HO CHI MINH CITY
ASCBVNVX ASIA COMMERCIAL BANK HO CHI MINH CITY
BFCEVNVX NATEXIS BANQUE HO CHI MINH CITY
BFTVVNVX JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR HANOI
BIDVVNVX BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT HANOI
BIDVVNVX120 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX122 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX123 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX125 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX130 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX135 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX140 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX150 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX160 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX211 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX215 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX220 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HANOI
BIDVVNVX310 BANK FOR INVEST. AND DEVELOPMENT HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX311 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX314 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HO CHI MINH CITY
BIDVVNVX321 BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM HAIPHONG

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: