Κωδικοί SWIFT σε Βατικανό

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Βατικανό, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Βατικανό;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Βατικανό ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Βατικανό´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Βατικανό

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
APDEVAVA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SEDE APOSTOLICA VATICAN CITY
IOPRVAVX ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: