Κωδικοί SWIFT σε Βανουάτου

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Βανουάτου, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Βανουάτου;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Βανουάτου ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Βανουάτου´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Βανουάτου

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AMBVVUVU ASIA MERCHANT BANK LIMITED PORT VILA
ANZBVUVX ANZ BANK (VANUATU) LTD VILA
BREDVUVU BRED VANUATU PORT VILA
FPBLVUV1 FINANCIAL PARTNERS BANK LIMITED PORT VILA
ITLIVUV1 INVESTORS TRUST LIMITED VILA
NBOVVUVU NATIONAL BANK OF VANUATU PORT VILA
PITCVUV1 PACIFIC INTERNATIONAL TRUST CO. LTD PORT VILA
RBVAVUVU RESERVE BANK OF VANUATU PORT VILA
VITRVUV1 VANUATU INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED PORT VILA
WPACVUVX WESTPAC BANKING CORPORATION PORT VILA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: