Κωδικοί SWIFT σε Αϊτή

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αϊτή, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αϊτή;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αϊτή ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αϊτή´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Αϊτή

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BDPCHTP1 BANQUE DE PROMOTION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE S.A. PETION-VILLE
BNCHHTPP BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC) PORT AU PRINCE
BNDIHT21 BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET INDUSTRIEL CAP-HAITIEN
BNPAHTP1 BANQUE NATIONALE DE PARIS PORT AU PRINCE
BRHAHTPP BANQUE DE LA REPUBLICA DHAITI PORT AU PRINCE
BUHEHTPP BANQUE DE LUNION HAITIENNE PORT AU PRINCE
CITIHTP1 CITIBANK, N.A. PORT AU PRINCE
CITIHTP1XXX CITIBANK NA Port Au Prince
CPPLHTPP CAPITAL BANK S.A. PORT AU PRINCE
NOSCHTPP BANK OF NOVA SCOTIA PORT AU PRINCE
SOGHHTP1022 SOCIETE GENERALE HAITIENNE DE BANQUE S.A. PORT AU PRINCE
SOGHHTP1023 SOCIETE GENERALE HAITIENNE DE BANQUE S.A. PETION-VILLE
SOGHHTPP SOCIETE GENERALE HAITIENNE PORT AU PRINCE
UBNKHTPP UNIBANK S.A. PETION-VILLE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: