Κωδικοί SWIFT σε Αρμενία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αρμενία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αρμενία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αρμενία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αρμενία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Αρμενία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AGCAAM22 ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK YEREVAN 375009
ANIKAM22 ANELIK BANK CO. LTD. 0033 YEREVAN
ARDEAM22 ARMENIAN DEVELOPMENT BANK YEREVAN 375015
ARECAM22 ARMECONOMBANK YEREVAN 0002
ARMCAM22 ARARATBANK CJSC 0010 YEREVAN
ARMIAM22 AMERIABANK 0015 YEREVAN
ARMJAM22 ARMSAVINGS BANK YEREVAN 375010
ARMNAM22 ARMBUSINESS BANK REPUBLIC OF ARMENIA
ARSJAM22 ARMSWISSBANK CJSC YEREVAN
ARTSAM22 ARTSAKHBANK CJSC YEREVAN
ASHBAM22 ARDSHININVESTBANK YEREVAN 0015
BKMTAM22 BANK MELLAT CJSC YEREVAN YEREVAN
BTAIAM22 BTA BANK CJSC YEREVAN
BYBAAM22 BYBLOS BANK ARMENIA CJSC YEREVAN
CBRAAM22 CENTRAL BANK OF ARMENIA YEREVAN 0010 ARMENIA
CCSBAM22 CASCADE BANK YEREVAN 0010
COVBAM22 CONVERSE BANK CORPORATION YEREVAN 0010
CRDTAM21 CREDIT-SERVICE BANK YEREVAN
HACJAM21 HAYPOST CJSC YEREVAN
INJSAM22 INECOBANK 0001 YEREVAN
MIDLAM22 HSBC BANK ARMENIA CJSC YEREVAN
MIDLAM22XXX HSBC BANK PLC
PRCBAM22 PROCREDIT BANK (ARMENIA) YEREVAN 0009
PRMLAM22 PROMETEY BANK 375010 YEREVAN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: