Κωδικοί SWIFT σε Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α.

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α., πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α.;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α. ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α.´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Απομακρυσμένες Νησίδες Η.Π.Α.

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: