Κωδικοί SWIFT σε Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αντίγκουα και Μπαρμπούντα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αντίγκουα και Μπαρμπούντα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANBIAGAG ABI BANK LTD. ST. JOHNS
ANCBAGAG ANTIGUA COMMERCIAL BANK ST. JOHNS
ANTIAGAG BANK OF ANTIGUA LIMITED ST. JOHNS
AOBAAGA1 ANTIGUA COMMERCIAL BANK ST. JOHNS
AOBKAGAG ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD ST. JOHNS
BOIBAGAG BOI BANK CORPORATION ST. JOHNS
BRSFAGAG BRS BANQUE S.A. ST. JOHNS
CUNBAGAG CARIBBEAN UNION BANK LTD ST. JOHNS
DANLAGA1 DAVOS INTERNATIONAL BANK, LTD. ST. JOHNS
FCIBAGAG FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK ST.JOHNS
FCIBAGAGXXX FIRSTCARIBBEAN INTL
GBCLAGAG GLOBAL BANK OF COMMERCE, LTD. ST. JOHNS
GVABAGAG GOVERNMENT OF ANTIGUA AND BARBUDA ST. JOHNS
NOSCAGAG THE BANK OF NOVA SCOTIA ST. JOHNS
PKBSAGA1 PKB PRIVATBANK LTD ST. JOHNS
RBTTAGAG RBTT BANK CARRIBEAN LIMITED ST. JOHNS
ROYCAGAG ROYAL BANK OF CANADA ST JOHNS
VTIBAGA1 V.T.I. BANK LTD ST. JOHNS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: