Κωδικοί SWIFT σε Ανγκουίλα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ανγκουίλα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ανγκουίλα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ανγκουίλα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ανγκουίλα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ανγκουίλα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANGUAIAI NATIONAL BANK OF ANGUILLA LTD. THE VALLEY
FCIBAIAI FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK THE VALLEY
FCIBAIAIXXX FIRSTCARIBBEAN INTL
GVANAIAI GOVERNMENT OF ANGUILLA THE VALLEY
NOSCAIAI SCOTIABANK ANGUILLA LTD. THE VALLEY

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: