Κωδικοί SWIFT σε Ανατολικό Τιμόρ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ανατολικό Τιμόρ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ανατολικό Τιμόρ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ανατολικό Τιμόρ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ανατολικό Τιμόρ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ανατολικό Τιμόρ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBTLDI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD DILI
BCTLTLDI BANKING AND PAYMENTS AUTHORITY OF EAST TIMOR DILI
CGDITLDI CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA DILI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: