Κωδικοί SWIFT σε Αλγερία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αλγερία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αλγερία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αλγερία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αλγερία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Αλγερία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Αλγερία:

Bank of Algeria

Κώδικας: BALG

Bank logo

Banque Exterieure Dalgerie

Κώδικας: BEXA

Bank logo

Banque Nationale Dalgerie

Κώδικας: BNAL

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Αλγερία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AASRDZA1 CAISSE ALGERIENNE DASSURANCE ET DE REASSURANCE ALGIERS
ABCODZAL ARAB BANKING CORPORATION - ALGERIA ALGIERS
AGUBDZAL ALGERIA GULF BANK ALGIERS
ARABDZAL ARAB BANK PLC ALGERIA ALGIERS
BADRDZAL BANQUE DE LAGRICULTURE ET DU ALGIERS
BADZDZAL BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT ALGIERS
BALGDZA1028 BANK OF ALGERIA ORAN
BALGDZA102J BANK OF ALGERIA OUARGLA
BALGDZAL BANK OF ALGERIA ALGIERS
BALGDZALSBE BANK OF ALGERIA ALGIERS
BALGDZAP BANK OF ALGERIA ALGIERS
BDLODZAL BANQUE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ALGIERS
BEXADZAL BANQUE EXTERIEURE D ALGERIE ALGIERS
BEXADZAL001 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL002 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL004 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL005 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL006 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE BOUMERDES
BEXADZAL008 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL010 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL012 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL013 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL015 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL016 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: