Κωδικοί SWIFT σε Αλβανία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αλβανία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αλβανία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αλβανία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αλβανία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Αλβανία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Αλβανία:

Banka Kombetare Tregtare Sh.a.

Κώδικας: NCBA

Bank logo

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

Κώδικας: USAL

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Αλβανία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AAISALTR UNITED BANK OF ALBANIA SH.A TIRANA
CBOAALTR CREDIT BANK OF ALBANIA TIRANA
CDISALTR BANKA CREDINS SH. A TIRANA
CRBAALTR ALPHA BANK, TIRANA BRANCH TIRANA
EMPOALTR EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A. TIRANA
ETHNALTX NATIONAL BANK OF GREECE SA, TIRANA BRANCH TIRANA
FEFAALTR PROCREDIT BANK SH.A. TIRANA
FEFAALTRDUR PROCREDIT BANK SH. A. ALBANIA (FORMERLY FEFAD BANK) DURRES
FEFAALTRFIE PROCREDIT BANK SH. A. ALBANIA (FORMERLY FEFAD BANK) FIER
FEFAALTRTIR PROCREDIT BANK SH. A. ALBANIA (FORMERLY FEFAD BANK) TIRANA
FINVALTR FIRST INVESTMENT BANK TIRANA
ICOAALTR INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK TIRANA
ITSVALTR VENETO BANKA SH.A TIRANA
NCBAALTX BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A TIRANA
NCBAALTX011 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. TIRANA
NCBAALTX012 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. TIRANA
NCBAALTX013 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. KORCE
NCBAALTX014 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. DURRES
NCBAALTX015 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. GJIROKASTRA
NCBAALTX016 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. ELBASAN
NCBAALTX017 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. VLORE
NCBAALTX018 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. LUSHNJE
NCBAALTX019 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. SHKODER
NCBAALTX020 BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. TIRANA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: