Κωδικοί SWIFT σε Ακτή Ελεφαντόδοντος

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ακτή Ελεφαντόδοντος, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ακτή Ελεφαντόδοντος;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ακτή Ελεφαντόδοντος ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ακτή Ελεφαντόδοντος´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Ακτή Ελεφαντόδοντος

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Ακτή Ελεφαντόδοντος:

Κωδικοί SWIFT σε Ακτή Ελεφαντόδοντος

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFDBCIAB AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABAMI AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABFSF AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABMDT AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABMIC AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABNTF AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABPRS AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABTRY AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFDBCIABWAT AFRICAN DEVELOPMENT BANK ABIDJAN
AFRICIAB BANK OF AFRICA - COTE DIVOIRE ABIDJAN
ATCICIAB BANQUE ATLANTIQUE-COTE DAVOIR ABIDJAN 04
ATCICIABSAN BANQUE ATLANTIQUE COTE DIVOIRE SAN PEDRO
BCAOCIAB BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST ABIDJAN
BCAOCIABABE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST ABENGOUROU
BCAOCIABBOU BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST BOUAKE
BCAOCIABDAL BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST DALOA
BCAOCIABKOR BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST KORHOGO
BCAOCIABMAN BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST MAN
BCAOCIABSAN BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST SAN PEDRO
BFACCIAB BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE LAGRICULTURE ABIDJAN
BGCDCIAB BRIDGE BANK GROUP COTE DIVOIRE ABIDJAN
BHCICIAB BANQUE DE LHABITAT DE COTE DIVOIRE ABIDJAN
BIAOCIAB BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE DE LOUEST (BIAOCI) ABIDJAN
BIAOCIAB032 BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE DE LOUEST (BIAOCI) BOUAKE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: