Κωδικοί SWIFT σε Αιθιοπία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αιθιοπία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αιθιοπία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αιθιοπία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αιθιοπία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Αιθιοπία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Αιθιοπία:

Commercial Bank of Ethiopia

Κώδικας: CBET

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Αιθιοπία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABYSETAA BANK OF ABYSSINIA ADDIS ABABA
AGINETA1 AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK ADDIS ABEBA
AWINETAA AWASH INTERNATIONAL BANK ADDIS ABABA
BERHETAA BERHAN INTERNATIONAL BANK ADDIS ABEBA
BUNAETAA BUNNA INTERNATIONAL BANK S.C ADDIS ABEBA
CBETETAA COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABABA
CBETETAAARA COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAADIR COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAADOC COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAAFIN COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAAIBD COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAAMEH COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAATEM COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBETETAATRY COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
CBORETAA COOPERATIVE BANK OF OROMIA S.C. FINFINE
COUUETAA CONSTRUCTION AND BUSINESS BANK ADDIS ABABA
DASHETAA DASHEN BANK ADDIS ABABA
DEETETAA DEVELOPMENT BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABEBA
LIBSETAA LION INTERNATIONAL BANK S.C. ADDIS ABEBA
NBETETAA NATIONAL BANK OF ETHIOPIA ADDIS ABABA
NIBIETAA NIB INTERNATIONAL BANK S.C. ADDIS ABABA
ORIRETAA OROMIA INTERNATIONAL BANK S.C. ADDIS ABEBA
UNTDETAA UNITED BANK SHARE COMPANY ADDIS ABEBA
WEGAETAA WEGAGEN BANK S.C. ADDIS ABEBA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: