Κωδικοί SWIFT σε Αγία Λουκία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Αγία Λουκία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Αγία Λουκία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Αγία Λουκία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Αγία Λουκία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Αγία Λουκία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BOSLLCLC BANK OF ST. LUCIA LTD. CASTRIES
BSLULCLC BANK OF SAINT LUCIA INTERNATIONAL LIMITED GROS-ISLET
DEVTLCL1 COMMERCIAL INVESTMENT BANK LTD. GROS-ISLET
FCIBLCLC FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK CASTRIES
FCIBLCLCXXX FIRSTCARIBBEAN INTL
GVLCLCLC GOVERNMENT OF SAINT LUCIA CASTRIES
NOSCLCLC BANK OF NOVA SCOTIA CASTRIES
RBTTLCLC RBTT BANK CARRIBEAN LIMITED CASTRIES
ROYCLCLC ROYAL BANK OF CANADA
STTTLCLC STATETRUST BANK AND TRUST LTD. CASTRIES

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: