Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Μαρίνος

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Άγιος Μαρίνος, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Άγιος Μαρίνος;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Άγιος Μαρίνος ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Άγιος Μαρίνος´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Άγιος Μαρίνος

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Άγιος Μαρίνος:

Banca di San Marino SPA

Κώδικας: MAOI

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Μαρίνος

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ASTTSMSM ASSET BANCA S.P.A. DOGANA
BASMSMSM BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DOGANA 47891
BSDISMD1 BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.P.A. DOGANA
BSDISMS1 BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.P.A DOGANA
BTITSMS1 S.M. INTERNATIONAL BANK SPA DOGANA
COERSMSM BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE 47895 DOMAGNANO
CRRNSMSM CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE 47899 SERRAVALLE
CSSMSMSM CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBLICA DI SAN MARINO SAN MARINO
EUCDSMSM EURO COMMERCIAL BANK SPA ROVERETA 47891
ICSMSMS1001 BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SAN MARINO
ICSMSMSM BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI 47890 SAN MARINO
ISBMSMSM ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE 47891 DOGANA
MAOISMSM BANCO DI SAN MARINO SPA SAN MARINO
MAOISMSM001 BANCA DI SAN MARINO SPA SAN MARINO
MAOISMSM002 BANCA DI SAN MARINO SPA DOGANA
MAOISMSM003 BANCA DI SAN MARINO SPA DOMAGNANO
MAOISMSM004 BANCA DI SAN MARINO SPA SAN MARINO
MAOISMSM005 BANCA DI SAN MARINO SPA BORGO MAGGIORE
MAOISMSM006 BANCA DI SAN MARINO SPA FAETANO
MAOISMSM007 BANCA DI SAN MARINO SPA ROVERETA
MAOISMSM008 BANCA DI SAN MARINO SPA MONTE GIARDINO
MAOISMSM009 BANCA DI SAN MARINO SPA GUALDICCIOLO
PANNSMSM BANCA PARTNER S.P.A. DOGANA
RSCSSMSM CREDITO SAMMARINESE S.P.A. DOGANA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: