Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Κιτς και Νέβις

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Άγιος Κιτς και Νέβις, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Άγιος Κιτς και Νέβις;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Άγιος Κιτς και Νέβις ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Άγιος Κιτς και Νέβις´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Κιτς και Νέβις

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BAUOKNN1 BANCLEAR TRUST CORPORATION CHARLESTOWN
BNEVKNNE BANK OF NEVIS, THE CHARLESTOWN
ECCBKNSK EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK BASSETERRE
ECMTKNS1 EUROWIRE CASH MANAGEMENT TRUST CHARLESTOWN
EULOKNS1 EUROWIRE CLEARING CORPORATION CHARLESTOWN
FCIBKNSKXXX FIRSTCARIBBEAN INTL
GLTAKNS1 GLOBAL TRADE AIM LIMITED BASSETERRE
GVIAKNNE NEVIS ISLAND ADMINISTRATION CHARLESTOWN
GVKNKNSK GOVERMENT OF ST. KITTS AND NEVIS BASSETERRE
KNANKNSK ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA NATIONAL BANK BASSETERRE
MAMSKNS1 MAGNATE PREMIER INVESTMENT BANK LIMITED BASSETERRE
MGPMKNS1 MAGNATE PREMIER LIMITED BASSETERRE
NOSCKNSK BANK OF NOVA SCOTIA BASSETERRE
RBTTKNNE RBTT BANK (SKN) LIMITED CHARLESTOWN
RBTTKNSK RBTT BANK CARIBBEAN LIMITED BASSETERRE
ROYCKNSK ROYAL BANK OF CANADA BASSETERRE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: