Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Άγιος Θωμάς και Πρίνσιπε

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFFSSTST AFRILAND FIRST BANK STP SAO TOME
BNSTSTS1 BANCO NACIONAL DE SAO TOME E PRINCIPE SAO TOME
CBSTSTST COMMERCIAL BANK - SAO TOME E PRINCIPE SAO TOME
CSTPSTST BANCO CENTRAL DE SAO TOME E PRINCIPE SAO TOME
ECOCSTST ECOBANK SAO TOME SAO TOME
EQSRSTST BANCO EQUADOR, SARL SAO TOME
INOISTST BANCO INTERNACIONAL S TOME E PRINCIPE SAO TOME
OCBISTST OCEANIC BANK SAO TOME E PRINCIPE SAO TOME

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: